26.04.2009

RUSZYŁ KONKURS TV 009

Festiwal TRANSVIZUALIA 009 GDYNIA zaprasza artystów do nadsyłania prac wykonanych
w różnorodnych technikach medialnych i multimedialnych, opartych na wykorzystaniu obrazu i dźwięku w zapisie cyfrowym. O przyjęciu pracy decyduje jej innowacyjny charakter. Akceptujemy prace artystyczne z zakresu video artu, instalacji: video | interaktywnej | url, eksperymentu filmowego oraz z zakresu sztuki performance multimedialnego. Tematyka prac dowolna. Preferujemy prace symbiotycznie łączące obraz i dźwięk.

W ramach Konkursu TV 009 istnieją trzy sekcje:
1. PERFORMANCE MULTIMEDIALNY [7.000 PLN]
2. VIDEO ART | VIDEOINSTALACJA | INSTALACJA URL [5.000 PLN]
3. EKSPERYMENT FILMOWY [3.000 PLN]

Zostanie przyznana również NAGRODA SPECJALNA dla pracy, która najpełniej odda hasło: „Wolność Kultury, Kultura Wolności”.
Wysokość nagrody: 3000 PLN

Prace razem z wypełnionym poprawnie formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres: ul. Świętojańska 35/36 m5, 80-840 Gdańsk
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Transvizualia 009”.
Termin upływa: 15 lipca 2009 [decyduje data stempla pocztowego]

Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Konkursowym dostępnym na www.transvizualia.com oraz www.akukusztuka.eu.

Formularze należy pobrać na www.myspace.com/transvizualia i www.myspace.com/akukusztuka.eu lub/i pisząc na konkurs@transvizualia.com

20.02.2009

3 EDYCJA FESTIWALU TRANSVIZUALIA

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 08-18.10.2009 na terenie Trójmiasta odbędzie się 3 edycja Transvizualiów - Międzynarodowego Festiwalu Form Multimedialnych. W programie:
koncerty i występy audio-wizualne, konkurs, wystawy multimedialne, pokazy sztuki video, warsztaty, spotkania z artystami i animatorami, projekty specjalne. Informacje dotyczące programu będą pojawiały się na bieżąco na www.transvizualia.com oraz na www.myspace.com/transvizualia.